;f]लुखुम्बु जिल्लाको गोली गाविस वर्डा नं. १ बाउनीकाठमा ५ घर पहिरोको जोखिममा परेको छ ।

sdf{ z]kf{,/]l9of] s}/g,;fpg @@, ;f]लुखुम्बुजिल्लाको गोली गाविस वर्डा नं. १ बाउनीकाठमा  ५ घर पहिरोको जोखिममा परेको छ । गाँउ नजिकैबाट सड्क निर्माण गरिएको रत्यस माथि बर्षको पानीले पहिरो जान लागेकोले एक घर पुर्णरुपले विस्थापित भएको छ भने ४ घरदुरी  पनि जोखिममा परेकोगोलीबाट पिडित स्थानिय बासी टोप बहादुर बस्नेतले जानकारी बदिनु भएको छ । पहिरोले पिडित बस्नेतको १ हलको बारीमा क्षेतिगरेको छ भने पिडित बस्नेतको तीनवटा घर समेत उच्च जोखिममा रहेको बताउनुभयो ।  साथै अस्थायि प्रहरी चौकी गोलीमा निवेदनसमेत दिएको पिडित बस्नेतले बताउनु sdf{ z]kf{,/]l9of] s}/g,;fpg @@, ;f]लुखुम्बु जिल्लाको गोली गाविस वर्डा नं. १ बाउनीकाठमा ५ घर पहिरोको जोखिममा परेको छ । गाँउ नजिकैबाट सड्क निर्माण