अल्ऽैंचीको बिरुवा वितरण सुरु

जिल्ऽ्ल्ऽा कृषि विकास कार्याल्ऽय सल्ऽ्ल्ऽेरी सोल्ऽुखुम्बुल्ऽे अल्ऽैंचीको बि?वा वितरण गर्न सु? गरेको छ ।  केही वर्ष यता देखी जिल्ऽ्ल्ऽाका विभिन्न गा।वि।स ह?मा खेती गर्ने क्रमको सु?वात सँगै कार्यल्ऽयल्ऽे सो बि?वा वितरण गर्न सु? गरेको कृषि प्राविधिक भोल्ऽा घिमिरेल्ऽे जानकारी दिनुभयो ।  केही वर्ष अघि सोल्ऽुखुम्बु जिल्ऽ्ल्ऽाको गोल्ऽी भकाञ्जे र चौंल्ऽाखर्कमा सु? गरीएको अल्ऽैंची खेती अहिल्ऽे काँगेल्ऽ मुक्ल्ऽि देउसा ल्ऽगायतका विभिन्न क्षेत्रह?मा व्यवसायिक ?पमा विस्तार हुन थाल्ऽेको पाइएको छ ।  किसानह?को माग अनुसार जिल्ऽ्ल्ऽामा १ ल्ऽाख बि?वा भित्राएकोमा ८० हजार बि?वा वितरण गरीसकेको जिल्ऽ्ल्ऽ कृषि विकास कार्यल्ऽयल्ऽे जानकारी दिएको छ ।®