listen live

ओखल्ऽढुंगामा स्याब्रु नाच जोगाउन प्रशिक्षण

ओखल्ऽढुंगामा स्याब्रु नाच जोगाउन प्रशिक्षण

 

Radiokairan 96.4 Mhz

Asad 30,

ओखल्ऽढुंगामा शेर्पा जातीको चर्चित स्याब्रु नाच जोगाउन जिल्ऽ्ल्ऽाको रगनी गाविसमा ४५ दिने नृत्य प्रशिक्षण गरिएको छ । नेपाल्ऽ शेर्पा संघ ओखल्ऽढुंगाको आयोजना र जिल्ऽ्ल्ऽा विकास समितिको सहयोगमा गरिएको नृत्य प्रशिक्षणमा रगनी, पोकल्ऽी  र खिजीफल्ऽाटेका गरी ७५ जना शेर्पा महिल्ऽा र पुरुषल्ऽाई नाच सिकाइएको थियो ।

शुभकार्य विवाह, विभिन्न चाडका अवसरमा एक अर्काल्ऽाई अंकमाल्ऽ गरेर सिधा रेखामा नाचिने यो नाच हराउन थाल्ऽेकाल्ऽे संरक्षणका ल्ऽागि प्रशिक्षण दिइएको शेर्पा संघका कोषाध्यक्ष पेमडोमा शेर्पा सजनाल्ऽे बताउनुभयो । प्रशिक्षणका ल्ऽागि जिल्ऽ्ल्ऽा विकास समितिको ल्ऽक्षित वर्गको बजेटबाट १ ल्ऽाख रुपैयाँ दिइएको थियो ।

शेर्पाहरुको मौल्ऽिक संस्कृति जर्गेना गर्ने उद्देश्यल्ऽे आयोजना गरिएको प्रशिक्षणमा हिमाल्ऽयन शेर्पा सांस्कृतिक केन्द्रका सचिव काजी शेर्पाल्ऽे नृत्य सिकाउनुभएको थियो । स्याब्रु नाचको ताल्ऽिम जिल्ऽ्ल्ऽामा पहिल्ऽो पटक भएको हो ।