listen live

;f]लुखुम्बु जिल्लाको गोली गाविस वर्डा नं. १ बाउनीकाठमा ५ घर पहिरोको जोखिममा परेको छ ।

Karma sherpa

sdf{ z]kf{,/]l9of] s}/g,;fpg @@, ;f]लुखुम्बु जिल्लाको गोली गाविस वर्डा नं. बाउनीकाठमा   घर पहिरोको जोखिममा परेको गाँउ नजिकैबाट सड्क निर्माण गरिएको त्यस माथि बर्षको पानीले पहिरो जान लागेकोले एक घर पुर्णरुपले विस्थापित भएको भने घरदुरी  पनि जोखिममा परेको गोलीबाट पिडित स्थानिय बासी टोप बहादुर बस्नेतले जानकारी बदिनु भएको पहिरोले पिडित बस्नेतको हलको बारीमा क्षेति गरेको भने पिडित बस्नेतको तीनवटा घर समेत उच्च जोखिममा रहेको बताउनुभयो  साथै अस्थायि प्रहरी चौकी गोलीमा निवेदन समेत दिएको पिडित बस्नेतले बताउनु sdf{ z]kf{,/]l9of] s}/g,;fpg @@, ;f]लुखुम्बु जिल्लाको गोली गाविस वर्डा नं. बाउनीकाठमा   घर पहिरोको जोखिममा परेको गाँउ नजिकैबाट सड्क निर्माण

SoundCloud

  • Narayan Gopal
  • Wildfire
  • Communication campaign for Community